Waarover spraken zij op 28 augustus jl.?

Najaarsvergadering van de Bond op 9 november 2019
De VEG Wemeldinge is bereid de openingsdienst te doen. Voor de invulling na de dienst neemt het comité vast een voorschot op het jaarthema 2020: ‘In vrijheid verbonden’, een thema geïnspireerd op de actualiteit. Er worden handvatten geboden om als plaatselijke kerkelijke gemeente betrokken te zijn bij ‘75 jaar Vrijheid’ met de focus op 4/5 mei. Verder zullen er die dag voorstellen besproken worden, is Kampus uitgenodigd een voorproefje te geven en kijken we vooruit naar de plannen voor 2020.

Gemeenten
De voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema is met twee vertegenwoordigers aanwezig in de comitévergadering voor een nadere kennismaking en voor het afstemmen van procedures rond de aanvraag van gastlidmaatschap. Afgesproken wordt dat twee leden van het comité aanwezig zijn op hun ledenvergadering om meer informatie te verstrekken over de Bond. Ook zal een kerkdienst worden bijgewoond ter kennismaking. Comité ging op bezoek in Gouda. Er is aandacht voor de gemeente Goes, die een vacante periode tegemoet gaat. In Nieuwvliet is Janno v/d Ende consulent geworden. Te Dordrecht is op 13 oktober het afscheid van Wessel Verdonk. Hij verwacht met emeritaat te gaan. Namens het comité gaat Dineke Spee naar de markeringsdienst te Amsterdam en naar de laatste  viering van de VEG Den Haag. Vanuit de voormalige VEGemeente Velp zijn giften ontvangen, voor Kampus, voor St 76, met als oormerk de reparatie van het dak van het kerkgebouw van Zwolle, voor hulpbehoevende gemeenten in het buitenland en nog een bedrag ter vrije besteding door het comité. Voor dit laatste wordt meteen een bedrag gereserveerd voor een dag in 2020 voor de actieve werkers en predikanten rond het onderwerp ‘Veilige Kerk’. Samen met het meldpunt SMPR en de vertegenwoordiger in de Bond zal dit uitgewerkt worden. Ook beleidsontwikkeling door kerkenraden wordt sterk aangeraden. Er is daarvoor een stappenplan.

Comité en deelorganisaties
De SZD houdt een inspiratiedag op zaterdag 5 oktober met bezoek van Oekraïners en als thema: ‘Vriendschap gaat door alle muren heen!’. In de ochtend te Gouda en in de middag te Meppel.
Het Seminarium presenteert op donderdag 24 oktober te Dordrecht een boek over haar oud-predikant ds. Jac. Lissenberg, ‘Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte’, geschreven door Leo Mietus. Het comité heeft Jaap Brederveld bereid gevonden haar te representeren.
Vanuit Ons Orgaan is bekend dat Laura van Weijen haar tijdelijke functie van redactielid niet voortzet. Er wordt naarstig gezocht naar opvolging.
Kampus wordt gehouden van 26 t/m 28 juni 2020.
De advertentie voor gemeente-regiocoach is aangeboden aan alle gemeentebladen en op de website van de Bond gezet. Voor de beleidsadviseur is de begeleidingsgroep in gesprek met een bureau.