Amsterdammers gaan samen verder

Een goed gevulde Weteringkerk stond op zondag 29 september stil bij het feit dat de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam en de gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk zijn samengevoegd.

Ds. Theo Hettema leidde de ‘markeringsdienst’.  De samenwerking is immers al een feit, en wordt op deze zondag gevierd. Het woord ‘markeringsdienst’ is nieuw, maar zoiets nieuws past in een Vrije Evangelische traditie die van oudsher nieuwe schatten bij het oude voegt (een citaat uit de Beginselverklaring). In de viering werden schriftelijke herinneringen ingezameld en op een lange tijdlijn gehangen. De lijn startte in 1870 en gaat hopelijk nog heel veel jaren verder!

De naam van de Weteringkerk blijft bestaan omdat de samengevoegde gemeente zich voortaan zo noemt.

Er was veel muziek, er werd veel gezongen, en er werd om zegen gebeden voor de nieuw ontstane situatie. Ds. Hettema sprak naar aanleiding van Openbaring 3: 3-17.  Namens het comité sprak mevrouw Spee enkele woorden en heeft de gemeente als zegenbede Filippenzen 4: 9 meegegeven. Uiteraard was er na afloop volop gelegenheid voor gezellig samenzijn.

Dit alles onder het wakend oog van een engel van gips, gered uit de inboedel van de oude Weteringkerk.