Op bezoek in Harkema

Als kennismaking  met de voortgezette Gereformeerde Kerk te Harkema  heeft  een delegatie van het comité 29 september een bezoek gebracht aan een  zondagse dienst.  Het betrof een dienst in het kader van ‘School en Kerk”.  Jeugdwerker Nicolien Bergsma heeft samen met de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 van basisschool ‘De Wynroas’ deze dienst voorbereid. Rond het thema ‘Vriendschap is Geluk hebben’  heeft de volle kerk kunnen genieten van een dienst waarin het evangelie op een speelse manier  werd gebracht  met veel inbreng van de kinderen in de vorm van  liedjes, Bijbellezing en  gedichten.

Rond de lezing over de vier mannen die hun zieke vriend bij Jezus brengen is de preek in de vorm van een preekbingo gehouden. Een daverend hoera  als verwijzing naar het thema  was een mooie  variant op het gebruikelijke amen na een preek.  Het grote applaus  na afloop gaf de waardering weer van alle bezoekers.

Na  de dienst is in een gezellige sfeer en onder het genot van koffie en Friese koek nog een poos nagepraat met het dagelijks bestuur. Aan deze eerste kennismaking met de hele gemeente Harkema is een heel goed gevoel overgehouden.

Dinsdagavond 1 oktober gaven Ytsma en Jager een presentatie over de Bond aan de leden van de Gereformeerde Kerk Harkema. Op de najaarsvergadering van de Bond op 9 november a.s. wordt het voorstel om de gemeente gastlid te laten worden van de Bond ter besluitvorming voorgelegd aan de Bondsvergadering.

Nieuwsgierig geworden naar de gemeente? Klik hier voor de website.