Emeritaat en afscheid ds. Wessel Verdonk

In een sfeervolle dienst in het gebouw van de Doopsgezinde Kerk  is door de VEG Dordrecht en stilgestaan bij het emeritaat en het afscheid van ds. Wessel Verdonk als predikant van de gemeente.  Uit meerdere windstreken waren belangstellenden aanwezig.

De dienst werd geleid door ds. Jaap Brederveld, die hem in 2015 ook bevestigd heeft in de VEG Dordrecht en er was medewerking van de eigen cantorij.  Helaas heeft  ds. Verdonk zijn ambtsperiode wegens ziekte niet actief tot de datum van het emeritaat kunnen vervullen.  Geheel volgens zijn wens, bescheiden als hij is, heeft ds. Brederveld de dienst volgens het leesrooster ingevuld. Toch was er voldoende ruimte om aandacht te geven aan het functioneren en afscheid van ds. Verdonk. Na afloop heeft de kerkenraad van de VEG Dordrecht en het comité  ds. Verdonk met welverdiende en lovende woorden toegesproken.

Ds. Verdonk is op latere leeftijd predikant geworden in onze Bond en heeft zich in de gemeenten Den Haag, Dordrecht, met enkele consulentschappen en als lid van het comité, met hart en ziel ingezet voor onze bondsgemeenschap. Hij is een echte pastor die ook oog had voor de nood in zijn omgeving. Zo was hij jarenlang betrokken bij de voedselbank in zijn omgeving.  Dat hij zijn werk wegens ziekte niet heeft kunnen afmaken betreurde hijzelf het meest. Toch kan hij met een goed gevoel  terugkijken op zijn werk als predikant in de Bond en als voorzitter van het comité.
Na afloop was er ruim de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Verdonk.