Laatste viering V.E.G. Den Haag

“Wat moeten we zingen in de laatste viering van de V.E.G. Den Haag?”, werd de afgelopen weken aan de leden en vrienden gevraagd. Het resultaat was een liturgie met vele bekende en geliefde liederen die op 27 oktober 2019 van harte werden meegezongen.

Kerkgebouw a/d Zoutkeetsingel

De dienst werd geleid door Michel van den Toorn en Janneke Doornebal. Ds. Wessel Verdonk, de laatste voorganger van de gemeente, deed mee met de voorbeden.

In de viering stond het woord trouw centraal (psalm 136). God blijft trouw, wat ons ook overkomt.

De V.E.G. Den Haag heeft 95 jaar bestaan. Na de officiële stichting in 1924 werd al snel een eigen gebouw gevonden op de Zoutkeetsingel. In de jaren ‘50 en ‘60 was de gemeente zo groot dat het gebouw te klein begon te worden. Naast de diensten aan de Zoutkeetsingel werden elders in Den Haag elke zondag evangelisatiediensten gehouden. Maar in de jaren ‘70 sloeg de ontkerkelijking toe, net als overal in de randstad. Vooral de jonge gezinnen trokken uit de stad weg. Na de verkoop van het gebouw in 2013 werd de gemeente gestaag kleiner.

Nu werd voor de laatste keer samen de Maaltijd van de Heer gevierd. Een passende en ontroerende afsluiting.

Uiteraard was er na afloop gelegenheid om bij te praten met de gasten, en afscheid te nemen van elkaar. Met weemoed, maar ook in het geloof: eeuwig duurt zijn trouw!