Een veelzijdige en levendige najaarsvergadering

In Bussum zijn gemeenten van de Bond zaterdag 9 november jl. bijeen voor de najaarsvergadering van de Bond. Ontmoeting, beleving, humor en aandacht voor inhoud wisselt zich af en er is een levendig gesprek tussen gemeenten.

Wemeldinge verzorgt de Avondmaalsdienst met als thema ‘Mag ik dan bij je schuilen … ’. De Schriftlezing is uit het boek Ruth 1:1-6 en 16-22.
Indien u er niet bij kon zijn, kunt u de dienst op de website van Bussum downloaden en bekijken.

De heer Jan van Kooten, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei houdt een inspirerende inleiding n.a.v. de vieringen ‘75 jaar Vrijheid’. Het Nationaal Comité geeft richting aan de zingeving van herdenken en vieren en aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Comité organiseert de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Daarnaast adviseert en ondersteunt het Nationale Comité bij de organisatie van lokale herdenkingen en ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes.

De bevrijding begon 75 jaar geleden in Zeeland en september jl. waren daar al de eerste herdenkingen en vieringen. Van Kooten reikt ideeën aan om lokaal als kerk een rol te spelen bij herdenkingen en vieringen en niet alleen in eigen kring, maar juist ook met anderen. Klik hier voor de website van het Nationaal Comité, waar informatie te vinden is. Gemeenten wisselen in een nagesprek ideeën uit en er is een korte gedachtewisseling over omgang met goed en kwaad. Zelfreflectie over welke keus jij gemaakt zou hebben, maakt het herdenken en vieren zinvol voor de toekomst.

Bent u nieuwsgierig naar wat er vandaag 75 jaar geleden gebeurde? Klik hier voor de website van de NOS, of download de App.

Onder leiding van de dagvoorzitters worden diverse agendapunten afgewerkt en besproken. Een lid van de organisatie van Kampus vertelt enthousiast over het jaarlijkse weekend voor de jeugd van 12 tot 18 jaar en leden van de voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema houden een presentatie om zichzelf voor te stellen. Deze gemeente wordt door de aangesloten gemeenten toegelaten als gastlid van de Bond. Gemeenten delen hun lief en leed en de gemeenten Den Haag en Enschede zijn voor het laatst aanwezig. De financiële verslagen zijn gecontroleerd en in orde bevonden, waarna de bestuurders door de vergadering gedechargeerd kunnen worden. De begrotingen van comité en deelorganisaties worden aangenomen en zijn onderbouwd met de plannen (speerpunten) voor het komende jaar. Ten slotte wordt besloten Stichting 1976 op te heffen per 31 december 2019. Gemeenten krijgen een brief mee om hen aan te sporen subsidies aan te vragen. Het huidige bestuur wordt aangewezen als vereffenaar.

Er wordt dusdanig geanimeerd gesproken met elkaar, dat de vergadering een kwartiertje later dan gepland gesloten wordt, maar een ieder gaat na even napraten tevreden naar huis.

Het jaarthema van de Bond in 2020 is, ‘In Vrijheid Verbonden’ en de data voor de volgende vergaderingen zijn zaterdag 16 mei en 7 november 2020.

Een uitgebreid verslag kunt u t.z.t. lezen in Ons Orgaan.