Collecterooster 2020/21

Klik hier voor de aanbevolen collectes van het seizoen 2020/2021

Het gaat met name om doelen binnen de Bond. Dit betekent zeker niet dat andere doelen niet van belang zouden zijn.

Mochten er dringende redenen zijn om een collecte op een andere zondag (bijvoorbeeld wegens een gezamenlijke dienst met een ander kerkgenootschap) te houden dan geadviseerd,  dan kan de collecte ook de week ervoor of erna worden gehouden.