Collecte Najaarsvergadering

Op de najaarsvergadering van 9 november jl. is er op de vergadering zelf met de collecte €258,61 opgehaald.

De VEGemeente Nieuwvliet, die elk jaar in de eigen gemeente voor het doel van de vergadering collecteert, heeft op de bondsrekening nog een bedrag van €280,65 gestort t.b.v. dit doel.

Het totale bedrag dat overgemaakt wordt aan de Stichting van een lid van VEG Wemeldinge Areke Wigmans  die zich onder meer bezighoudt met naschoolse opvang onder zigeunerkinderen is dus €539,26.