Gebed de kern van het chisten-zijn

Van 19 t/m 26 januari is het zover: de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid. Dit jaar in het teken van het buitengewone, naar aanleiding van Handelingen 28. Wilt u meer weten, klik dan hier voor informatie.

Maar wist u dat er vele bidstonden zijn op het werk? 
Maarten Pijnacker Hordijk van www.bedrijfsgebed.nl schrijft er onder meer het volgende over:

Christenen praten over Jezus, ook op het werk. Natuurlijk niet te pas en te onpas, want je bent op je werk om te werken. Maar er zijn tal van natuurlijke momenten waarop dat kan. Al was het alleen al wanneer niet-christenen over Jezus praten – maar dan meestal als een stopwoord of vloek. Steeds meer christenen ontdekken dat hun geloof alles te maken heeft met hun werk. Christenen zoeken elkaar ook op om daarover met elkaar te praten en om samen op en voor het werk te bidden. In een bestaande bedrijfsgebedsgroep, maar ook bij een ‘bedrijf in de buurt’. Gebed raakt immers de kern van het christen-zijn. De Week van Gebed (19-26 januari) waarin wereldwijd miljoenen christenen bij elkaar komen om samen te bidden, gaat dus niet voorbij aan Nederlandse bedrijven. De website bedrijfsgebed.nl geeft een actueel beeld.

Christenen zijn hoopvol door hun vertrouwen in God. In hun dagelijkse handel en wandel laten ze zien wat het betekent om volgeling van Jezus Christus te zijn. Althans, dat is het streven. Geloven in een volmaakte God betekent niet dat christenen zelf volmaakt zijn. Wel is het zo dat steeds meer christenen er ook in hun werksituatie openlijk voor uitkomen dat ze geloven. In hun daden, en soms met woorden. Ze laten zien dat hun waarden en normen daar vaker dan je zou denken prima toepasbaar zijn, en nog relevant ook. Onze samenleving staat in toenemende mate open voor authentieke en integere mensen, heeft behoefte aan goede en aanstekelijke voorbeelden. Geen enkel probleem dus om voor je geloof uit te komen als je woorden en daden met elkaar in overeenstemming zijn. Het geloof komt daarmee terug in het publieke domein, want christen ben je 24-7. En als het goed is doortrekt het je hele leven. Er is wel een scheiding tussen kerk en staat.

Aandacht in de kerk: voor de elfde keer de speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’ op 8 november 2020
Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Bijna alle voorgangers vinden het belangrijk dat mensen geloof in hun werk integreren, maar slechts eenderde vindt dat ze goed zicht hebben op het dagelijks werk van gemeenteleden. Deze cijfers zijn afkomstig van de website ‘Theology of Work’, een initiatief van Redeemer Church in New York.
Er is geen reden om aan te nemen dat dit beeld in Nederland wezenlijk anders is. In onze kerken is er weinig aandacht hoe haar leden in de maatschappij functioneren. Want hoewel 60 tot 80% van de kerkgangers dagelijks met dit thema te maken heeft, is dit in de kerk nog steeds een braakliggend terrein. Alle reden dus om daarbij stil te staan in bijvoorbeeld een themazondag. Op 8 november ’20 (8-11-‘20, steeds op de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid (= op de eerste woensdag in november)) is er DV voor de elfde keer de speciale Landelijke Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers zullen opnieuw enthousiast reageren.
In meer dan 700 kerkgebouwen in Nederland en België hangt inmiddels een kleurenposter die christenen aanmoedigen om samen met een collega te gaan bidden. Ze zijn te downloaden via de website www.bedrijfsgebed.nl.