Collecte zending, diaconaat wereldwijd

Begin februari vraagt de SZD aandacht voor buitenlandse projecten middels een collecte.

  • Oekraïne een land waar hulp hard nodig is! Een land in oorlog, een land waar de economische crisis hard heeft toegeslagen, kortom een land wat instabiel is.
  • De fam. Barendse zet zich in Oeganda in om hulp te bieden en het evangelie te brengen. Met MAF bereiken ze mensen die (vaak) wonen in gebieden die zijn afgesloten van de buitenwereld. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!
  • Naar dit soort buitenlandse projecten en andere internationale projecten, zoals Child Destiny of Hope en Nepal, gaat uw bijdrage voor deze collecte.

Om dit werk door te laten gaan, om overal in de wereld Zijn liefde te laten zien en Zijn woord te laten horen, kan de SZD uw bijdrage niet missen en met uw bijdrage kunnen we uiteindelijk SAMEN ZENDING DOEN!

Klik hier om de folder met informatie te downloaden.