Stopt de traditie bij mij, bij ons? OJEC weekeind 2020

Al meer dan dertig jaar komen Joden en Christenen tijdens het zogeheten “OJEC-weekeind Leren&Vieren” bijeen om elkaar beter te leren kennen: persoonlijk en op religieus gebied.

Voor 2020 is als thema gekozen: ‘Overdracht van traditie’.

Het is moeilijk de religieuze identiteit en traditie over te dragen. Grootouders en ouders weten niet wat ze religieus gezien moeten en kunnen meegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Andersom krijgen kinderen en kleinkinderen hun vraag naar riten en symbolen, betekenis en inzicht vaak niet beantwoord omdat de oudere generaties gebrek aan kennis hebben, hun binding met de religieuze traditie zwakker hebben laten worden of elkaars religieuze taal niet meer kennen. Het gesprek tussen ouderen en jongeren, maar ook tussen verschillende geloofs- en spirituele gemeenschappen wordt gekenmerkt door de noodzaak tot verandering én de behoefte om te behouden. Hoe draag je de eigen traditie met zijn waarden en levensvormen over, als individu en als gemeenschap. En, hoe doe je dat op een wijze die herkenbaar is en aanspreekt, en die een blijvend momentum heeft?

Deze keer vindt het weekeind in een vernieuwde opzet plaats in de mooie sfeer van de Liberaal-Joodse Synagoge van Utrecht. Daar zal dit thema op verschillende manieren worden benaderd en is er gelegenheid samen te zoeken naar manieren om toekomst te geven aan wat ons aan het hart ligt. Wij vieren op vrijdagavond de Sjabbat en eindigen zaterdagavond met een vesperviering.

  • Plaats: Utrecht, Joods Cultureel Centrum MerkAz, Magdalenastraat 1a
  • Datum: 17 en 18 april 2020
  • Kosten: ca. 95 EUR inclusief maaltijden
  • Aanmelden: leren.vieren@gmail.com

Download hier de flyer.