Steeds vaker jonge gezinnen in de dienst in Yerseke

Sinds kort wordt in de kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke éénmaal per maand een speciaal kindermoment ingepland. Voor de Schriftlezing is er dan een moment waarop kinderen, in de dienst zelf, iets van het evangelie te horen krijgen op hun eigen niveau. Volwassenen blijken hier overigens zelf ook veel aan te hebben.

De gemeente ziet dat het afgelopen jaar het aantal kinderen in de dienst is toegenomen. Een half jaar geleden berichtte de gemeente al voor het eerst sinds langere tijd weer structureel wekelijks créche aan te bieden op zondagmorgen, voor de allerkleinsten. Niet lang daarna is ook de kindernevendienst weer opgestart, voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De kindernevendienst is een bijeenkomst voor kinderen tijdens de preek waar ze een Bijbelverhaal horen en dit verwerken. De gemeenteleden vinden het echter belangrijk dat kinderen ook af en toe de hele kerkdienst leren bij te wonen. Daar dragen de ‘kindermomenten’ in de dienst nu dus ook aan bij. Kinderen spelen volgens de Bijbel een héél belangrijke rol in het Koninkrijk van God, dus dat zou in de kerk ook zo moeten zijn.  Voor het rooster van de kindermomenten en de kindernevendiensten verwijst de gemeente naar haar website (www.vegyerseke.nl).

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke bestond afgelopen december 130 jaar. De gemeente komt al heel lang samen in het bekende witte kerkje aan de Kaaistraat. De afgelopen jaren was de gemeente sterk vergrijst. De laatste tijd lijkt daarin echter verandering te komen. Steeds vaker worden de kerkdiensten bezocht door nieuwe jonge mensen en gezinnen.