CORONA EN DE KERK (handreiking)

Ook vanuit de kerkelijke wereld zijn er zorgen en vragen over Corona. Zoals bij het thema “veiligheid” heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) ook op dit onderwerp contact met de autoriteiten.

Op de website van het CIO is er een handreiking in de vorm van een factsheet gepubliceerd. Klik hier voor de informatie en tips over de omgang met het virus in uw gemeente en diensten.

Ook op de site van de Raad van Kerken en die van de Protestantse Kerk in Nederland zijn richtlijnen te vinden.