Macht dat komt bij ons niet voor!

‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!’ Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid.
Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht rond seksueel misbruik organiseert het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg SMPR in samenwerking met de PThU een studiedag over macht.

Het programma van deze studiedag over macht van ambtsdrager en leidinggevende en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente op vrijdag 17 april 2020 van 10.00 – 16.00 uur is rond.

 • 09.30 Inloop
 • 10.00 Welkom en opening door de dagvoorzitter, Age Kramer, voorzitter van het IBO-SMPR
 • 10.15 Macht, een feministisch theologische verkenning. Dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de PThU
 • Korte gespreksronde
 • 11.00 Pauze
 • 11.15 Macht, een sociologische verkenning. Dr. Harm Dane, socioloog en theoloog, lid van het IBO-SMPR
 • Korte gespreksronde
 • 12.00 Machtsmisbruik in de praktijk. Ds. Riek van Haeringen, Gemeentebegeleider SMPR
 • Korte gespreksronde
 • 12.45 Lunch
 • 13.45 Werkgroepen: Casusbehandeling
 • 15.00 Pauze
 • 15.15 Plenair: Lessen en vervolg
 • 16.00 Sluiting

De bijeenkomst is op het Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk, Utrecht.
Kosten € 25, voor studenten € 10 (inclusief koffie, thee en lunch).
Bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

informatie en aanmelding graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 april bij SMPR via info@smpr.nl 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, het programma en een factuur.