Preekconsent verleend aan Gert van den Berg

Per 1 april 2020 is aan Gert van den Berg, lid van de VEG Nunspeet, een preekconsent verleend.

In het dagelijks leven is hij wethouder en locoburgemeester in Nunspeet. Hij heeft zich middels de opleiding Theologie van de CHE bekwaamd en een associate degree behaald. In de aanvraag voor het consent geeft hij aan het als een roeping te ervaren om het woord van God te mogen verkondigen. Het is om die reden, dat hij een opleiding is gaan volgen. Hij is verheugd dat hij zijn talent al vaak mag inzetten en verheugt zich in het feit dat dit nu op bredere schaal  binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten mogelijk is.

Vanaf heden is hij voor alle Bondsgemeenten beschikbaar om voor te gaan en te benaderen via: