CORONA EN DE KERK (advies)

Als comité geven wij u het advies om verantwoord om te gaan met bijeenkomsten van de gemeenten. Het advies sluit aan bij het landelijk gegeven advies, dat inhoudt:

  • Laat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet doorgaan;
  • Bij lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn) zoveel mogelijk sociale contacten mijden.

Denk na over alternatieven: meerdere diensten, audio-of internetmogelijkheden, nog bewuster omgaan met afstand en contact tijdens de vieringen en bezoeken. Omdat iedere gemeente weer eigen vormen van vieren en bijeenkomen kent, geven we u geen precieze instructie, maar roepen u op voor elke bijeenkomst een eigen afweging te maken. Denk ook na over hoe u uw pastorale en bezoekwerk in deze situatie vorm kunt geven.

Wij begrijpen dat dit zeer ingrijpend is maar ook wij als gemeenten van onze Heer Jezus Christus moeten verantwoord omgaan met de huidige situatie.

Gelukkig hebben wij ons geloof wat ons tot steun en troost kan zijn in deze periode. Als comité vragen we u om de slachtoffers van het virus te gedenken in uw gebeden en onze Heer te vragen om barmhartigheid. Wij mogen erop vertrouwen dat “Hij niet loslaat wat zijn hand eenmaal is begonnen”.

Wij wensen u wijsheid en Gods zegen toe.

Wilt u de meest actuele informatie, klik dan hier voor de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)