PAASTIJD 2020 / ZENDING IN NEDERLAND

Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het jaar!
Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood en hiermee de dood heeft overwonnen, zodat wij niet meer bang hoeven te zijn voor de dood.
Vanaf nu is alles anders, iedereen kan het zien:
Gods liefde is groter dan alles en iedereen.

En als we dat gezegd hebben, wordt het spannend. Want hoe geven we de boodschap van Gods liefde door? Hoe wordt Gods liefde zichtbaar in ons leven, als christen, als kerkelijke gemeente?

Als SZD zijn wij hier mee bezig en ook u als gemeente zet zich in om Gods liefde te laten zien en door te geven.

De SZD brengt met deze Paascollecte de Stichting Terwille onder uw aandacht, een organisatie die Gods liefde wil laten zien. Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. Zij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn.
En ook u als gemeente laat Gods liefde zien door verschillende zendings- en diaconale activiteiten te organiseren, zoals Kerkproeverij, een Passion, een Kerstmarkt, of een openluchtdienst in Meppel, …
Als SZD willen we de gemeenten hierbij ondersteunen en stimuleren, door mee te denken, door gesprekken, advisering, begeleiding, voorlichting, met materiaal, een Inspiratiedag, een preek, …
Daarom vragen we in de Paastijd uw aandacht voor missionair bezig zijn gewoon heel dichtbij, zowel binnen als buiten onze Bond! Want mensen zijn geroepen om op hun plek, heel dichtbij van Gods liefde te vertellen en te laten zien!

COLLECTE
De opbrengst van de paascollecte wordt dan ook gebruikt voor zending en diaconaat in eigen land. klik hier voor de folder