TIPS voor omzien naar elkaar

De gemeente-regiocoaches en het comité geven hieronder enkele tips voor omzien naar elkaar:

 • De diaconie of een andere groep in de gemeente kan een ‘zorgpunt’ organiseren. Een centraal telefoonnummer (of misschien twee als u heel veel vragen verwacht) waar mensen die bijvoorbeeld boodschappen nodig hebben, maar ze zelf niet meer kunnen of durven halen, en die geen buren of familie hebben die dat voor hen kan doen, naartoe kunnen bellen. Bij die contactpersoon moet dan een lijstje liggen van mensen die bereid zijn om die boodschappen te doen en af te leveren (uiteraard zonder direct contact). Dat kan via een whatsapp groepje of op een andere manier. Omschrijf wel nauwkeurig wat mensen kunnen verwachten – ramen zemen kan ook wel even overgeslagen worden, het gaat echt om noodzakelijke dingen. U zou ook gemeenteleden kunnen oproepen om zoiets in hun straat of buurt te organiseren.
 • Creëer een telefoon-‘cirkel’: vraag een groepjes van 10 mensen om elkaar te bellen: 1 belt nr 2, 2 belt 3, enz. tot nr 10 nr 1 weer terugbelt en de cirkel rond is. Betrek hierbij ook de jongeren.
 • Stuur een mooie, bemoedigende tekst rond via mail, app of gewoon per post, zodat mensen ook zonder de zondagse dienst iets moois hebben om de week mee in te gaan.
 • Kinderen kunnen tekeningen/kleurplaten sturen naar mensen die dat nodig hebben! Een kaart of briefje is overigens altijd fijn – dat iemand de moeite neemt dat voor je te doen! Ook hier: niet alleen aan ouderen denken!
 • Wijs mensen ook op het landelijk telefoonnummer van Rode Kruis/RIVM (0800 1351) en van de Luisterlijn/Omroep Max (0900 0767)

Jongeren

 • Verlies de jongeren niet uit het oog!  Niet alleen ouderen hebben last van alle beperkingen. Zorgen om een eindexamen – gaat het wel door, wat betekent uitstel voor mijn studie, mijn toekomst. Als ik niet kan afstuderen of mijn tentamens niet kan maken, wat dan???
 • Jongeren weten veel van de online wereld. Een wereld die nu veel geraadpleegd wordt. Benader hen voor tips en vragen als het gaat om kerk-zijn vandaag.
 • De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk / kindernevendienst doorgaat. Voor abonnees, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen. Daarom stellen zij nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. 

Landelijke initiatieven

 • Komende tijd verschijnen er elke zondag op NPO2 vanaf 09:20 meditaties georganiseerd door de EO en de Protestantse kerk.
 • Initiatief door de Zaanse kerken. Elke dag een gebedsmoment om 12 uur. Klik hier voor de website.

Op afstand samen

 • Gebruik Skype of Zoom om met meerdere mensen samen te komen. Ideaal om op afstand te vergaderen of om samen te bidden.
 • Indien mogelijk organiseer dan nog steeds diensten die mensen thuis online kunnen volgen.
 • Organiseer gebedsmomenten; spreek een tijd af waarop iedereen vanuit huis een moment stil wordt en bidt. Je kunt hiervoor een kleine liturgie maken.
 • Diverse Vrije Evangelische Gemeenten zenden kerkdiensten uit via internet (audio & video). Als voorbeeld noemen we hier Bennekom met een online eredienst, Yerseke, via www.kerkdienstgemist.nl en de VEG Bussum
 • Gisteren op de dag van het Nationaal Gebed sprak Harm Jager namens het moderamen van de Raad van Kerken een videoboodschap in. Deze is te zien en horen via deze link. via deze link.

Op de hoogte blijven

 • Het bondsbureau is op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar en voor tussentijdse vragen kunt u zich wenden tot comitéleden, of de gemeente-regiocoaches (adressen en telefoonnummers in de jaargids 2020).
 • Op meerdere websites kunt u regelmatig nieuws vinden. Kijk eens op de site van de Protestantse Kerk, de Raad van Kerken, MissieNederland, of IZB Focus.
 • U kunt uw kerkelijke initiatieven en contacten die u bekend zijn plaatsen op de website www.nietalleen.nl.