Voorjaarsvergadering van de Bond van 16 mei a.s. vervalt

Helaas heeft het comité moeten besluiten de Voorjaarsvergadering van de Bond van 16 mei a.s. te Bussum niet te laten doorgaan. Een besluit dat genomen is met pijn, want het is elke keer weer een waardevol moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar te vieren.

Op een later tijdstip volgt er informatie over zakelijke aspecten waarover schriftelijk besloten kan worden. Andere zaken, waarvoor ontmoeting essentieel is, lopen helaas vertraging op.