• De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. In deze uitgave zijn Psalm 23, Jesaja droomt van vrede, Jezus vertelt over het echte geluk, het Paasverhaal, God maakt alles nieuw en negen andere verhalen opgenomen. Met daarin naast de bijbelverhalen ook opdrachten, vragen en proefjes. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar.

• Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Met daarin verhalen over Jezus, waaronder ook het paasverhaal. Hierin zijn ook allerlei creative opdrachten opgenomen zodat kinderen de betekenis van de verhalen ontdekken. Ook is er informatie te vinden hoe je thuis Pasen kunt vieren. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar.

• Psalmen Dichtbij. Een uitgave van het bijbelboek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Psalmen spreken veel mensen aan in verschillende situaties. De vragen die toegevoegd zijn helpen u om rust, vertrouwen en hoop te ontdekken in deze bijzondere teksten.

 

Om zoveel mogelijk mensen te helpen hebben we enkele uitgangspunten. Zo maken we meer mensen blij:

  • Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen.
  • Per adres mag maar één keer besteld worden.
  • Deze actie is geldig zo lang de voorraad strekt.
  • Verzending alleen in Nederland en België.
  • De boeken zullen in de week na Pasen bezorgd worden.
  • Bij de boeken zult u een verzoek om een vrijwillige gift vinden om deze actie mogelijk te maken.
  • Uw gegevens zullen voor geen ander doeleinde gebruikt worden dan deze actie.
  • We moeten één voorbehoud maken: het kan zijn dat nieuwe, nu nog niet voorziene omstandigheden, het onmogelijk maken om de actie uit te voeren.

Klik hier voor uw aanvraag.

Bent u enthousiast over deze actie? Wilt u deze actie mede mogelijk maken? Draag dan bij door een gift over te maken op NL74 SNSB 0266 3808 08, onder vermelding van ‘inspiratie-actie 2020’.

Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mede mogelijk gemaakt heeft, als de Protestantse Kerk Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen de actie van harte.