Waarover spraken zij op 1 april jl…. ?

Ter inspiratie en bezinning wordt Marcus 1: 35-41 gelezen. Het vertelt over Jezus die ligt te slapen in de boot, terwijl er een storm opsteekt en de golven beuken. Nadat Hij wakker gemaakt is en om hulp gesmeekt, zorgt Hij dat de storm gaat liggen. Hij vraagt de leerlingen, waarom zij toch zo weinig moed en geloof hebben. Zij mogen vertrouwen op de genade van God, die zijn kinderen thuis zal brengen. Ook wij ervaren nu de tijd als een storm en vragen ook: Hoe komt dit toch? Tegelijk weten we: God laat niet los, dat wat Zijn hand begonnen is. We kunnen vertrouwen op de toekomst en Zijn wil geschiedt; niet onze wil. Hij wijst de weg en laten we die vertrouwend op Hem gaan en in gebed vragen om bescherming, inzicht en wijsheid uit genade alleen. Laat hem zijn bij allen die verdriet en zorgen hebben.

Wel en wee  
Comitéleden vertellen elkaar hoe het met en in de gemeenten en met de werkers in de Bond gaat. Ook vertellen ze iets over hun eigen situatie. Met name wordt bij de VEG Heerde stilgestaan waar de ziekte Corona de gemeente zwaar treft en er dagen met meerdere begrafenissen zijn. In het algemeen voelt deze tijd vreemd en chaotisch aan. Je wilt er zijn voor je naaste, ervaart een stilte en tegelijk worden de meesten van ons overspoeld door berichtjes en bemoedigingen. Ds. Van Houten zou een afscheidsdienst hebben op 19 april a.s.. Het zal haar en de gemeente Franeker verdriet doen, dat dit nu niet door gaat.

Voorjaarsvergadering van de Bond
Deze is inmiddels afgezegd. Er wordt mede door de gemeente-regiocoaches en de beleidsadviseur vol enthousiasme gezocht naar een alternatief via een online ontmoeting. De gemeenten wordt voorgesteld de verslagen, de verkiezing van een kandidaat voor het bestuur van de Stichting RP en een meer technisch voorstel schriftelijk te behandelen.

Communicatie
Het besloten deel van de website wordt steeds meer gebruikt. Ook zijn er nieuwe pagina’s aangemaakt. De drukst bezochte is op het moment die van ‘Corona en de Kerk’, die elke dag wel geüpdatet wordt. Er zijn links te vinden naar andere websites, die iets te bieden hebben op missionair, pastoraal of meer praktische gebied en gemeenten kunnen delen hoe zij omgaan in deze tijd met hun gemeente-zijn.

Daarnaast stuurt het comité regelmatig een bemoediging en de gemeente-regiocoaches geven tips aan gemeenten. Zowel zij als comité zijn bereid tot een luisterend oor.