Vanuit het overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken(CIO)

Corona en de kerk
Het CIO heeft wekelijks contact met minister Grapperhaus. De minister is blij dat er met de kerken een gentlemen agreement is overeengekomen en de kerken zo positief invulling geven aan de corona voorschriften, bijna allemaal de eredienst gaande houden op digitale wijze en tegelijk hun sociale en maatschappelijke functie ook op afstand invulling geven.

De geschetste versoepelingen voor de komende tijd, betreffen ook kerken. Daartoe zijn de door de diverse kerken ingediende protocollen gedeeld met de minister. Als er lokale kerken zijn die op 1 juni voorzichtig willen starten met activiteiten (max 30 personen) dan moeten zij het protocol van hun kerkgenootschap vertaald hebben in een eigen gebruiksplan van hun gebouw.  Zij hoeven dit niet op te sturen naar het landelijk kerkgenootschap maar moeten dit op verzoek kunnen overleggen aan de plaatselijke overheid. Men wordt dringend verzocht verstandig te zijn en te bekijken of de plaatselijke omstandigheden enige activiteit rechtvaardigen of dat het beter is te wachten. Matigen in het algemeen is een dringend advies. Zeker op gebied van de gevoeligheid van samenzang of optreden van koren bij de verspreiding van het virus! Ook de algemene gedragsregels zijn en blijven van toepassing: – Blijf thuis als je klachten hebt, blijf thuis als iemand in het gezin klachten heeft, houdt anderhalve meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijdt drukte en voor mensen die 70 jaar of ouder of die vanwege ziekte kwetsbaar zijn: Wees extra voorzichtig en houd je aan de hygiëne maatregelen.

Klik hier voor het laatste bericht op de website van het CIO en klik hier voor de pagina van de Rijksoverheid met het laatste nieuws over wat wel en niet mag.

ANBI per 1 juli
Op 12 juni a.s. zal in een speciale ANBI vergadering onder meer worden gesproken over de verplichting van de kerken om voor 1 juli de nieuwe financiële cijfers te vermelden. Daar er geen ledenvergaderingen hebben kunnen plaatsvinden door de crisis is het moeilijk hieraan te voldoen. De belastingdienst zal nog een melding doen hoe hier mee omgegaan dient te worden.

E-herkenning niveau 3 en gratis VOG aanvragen
Vanaf heden is het mogelijk voor gemeenten om e-herkenning niveau 3 aan te vragen. Dit is onder meer nodig voor contact met de belastingdienst. Ook het aanvragen van gratis VOG’s zal gaan verlopen via E-herkenning niveau 3. Dat betekent dat gemeenten die niveau 1 hebben, dit nu moeten upgraden naar niveau 3.