Pinkstertijd 2020 I Collecte voor de Zending

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.  NBV 2 Korintiërs 3:17b

De Pinkstercollecte is bedoeld voor ondersteuning en helpen dichtbij en ‘ver’ weg in Oeganda en in Oekraïne. ‘Onze’ (zendings)werkers zetten zich in en werken mee aan het feest van Pinksteren door met woorden te getuigen en met daden te laten zien wat Gods liefde kan doen.

Download hier de pinksterfolder

U kunt het werk van ‘onze’ werkers via de SZD steunen door:

  • geld te geven in de pinkstercollecte 2020 voor de SZD (al dan niet in een envelop)
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. SZD Pinkstercollecte 2020
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de SZD rekeningnummer NL89 INGB 0000 5138 76 o.v.v. Pinkstercollecte 2019 en de VEG waar u lid bent