Gebruiksplan klaar voor 1 juni?

Meerdere gemeenten van de Bond hebben hun gebruiksplan / protocol voor een voorzichtige hervatting van kerkdiensten al klaar. Morgen 19 mei zal bekend worden gemaakt of er vanaf 1 juni onder strikte voorwaarden voorzichtig begonnen mag worden met een religieuze bijeenkomst. Bijna alle gemeenten hebben meer leden, dus, heeft uw gemeente die wens en het mag, zorg dan voor een reserveringsmogelijkheid, waarbij je de ambtsdragers al van het getal aftrekt. Beschouw de maand juni als een proef, voor het moment dat er meer personen toegelaten mogen worden.

Aandachtspunten:

 • Iedereen houdt zich aan de voorschriften van het RIVM;
 • Er zijn maximaal 30 personen incl. ambtsdragers aanwezig en dit is geborgd met een reserveringsplan;
 • Iedereen zit 1 1/2 meter uit elkaar, waarbij huisgenoten wel naast elkaar mogen zitten;
 • Er is goede ventilatie;
 • Er is een gedegen reinigingsplan voor het kerkgebouw en er zijn reinigings- / ontsmettingsmogelijkheden bij binnenkomst en voor noodzakelijk toiletgebruik;
 • Er zijn duidelijke aanwijzingen voor hoe te gaan en waar te zitten etc. en zorg dat de ‘verkeersregelaars’ goed herkenbaar zijn;
 • Er is een veilige mogelijkheid voor de collecte(s);
 • Momenteel is er nog onderzoek gaande naar het effect op het verspreiden van het virus bij samenzang. Zolang dit niet afgerond is, ontraadt het RIVM samenzang. Klik hier voor alternatieven;
 • Misschien zijn fysieke kindernevendiensten en jeugdactiviteiten nog een brug te ver, maar wilt u meer weten en zich gaan voorbereiden, dan raden we de website aan van JOP (Jong Protestant);
 • Dringend wordt u verzocht rekening te houden met de groep van 70 jaar en ouder en de kwetsbare mensen in uw gemeente. Kijk ook hiervoor actueel advies op de site van het RIVM! Met name voor deze groep, maar ook voor alle andere gemeenteleden die niet aanwezig kunnen of durven zijn, blijft het verzorgen van een online- of audiomogelijkheid nog voor langere tijd belangrijk.

Wat kan er niet:

 • Meerdere diensten achter elkaar. Twee op een dag in een kerkgebouw kan, maar dan moet de ruimte wel tussendoor gereinigd worden!
 • Verschillende bijeenkomsten in meerdere ruimtes van het gebouw tegelijk.
 • Koffiedrinken na afloop wordt gezien de richtlijnen van het RIVM ontraden.

De verwachting is, dat een kleine vergadering na 1 juni weer mogelijk kan zijn, maar wees selectief in de afweging of er zwaarwegende redenen zijn, dat dit fysiek gedaan wordt en zorg hoe dan ook voor een gebruiksplan van de ruimte! Thuis vergaderen wordt sowieso ontraden, daar de afstand bewaren daar lastiger is en ook de hygiënemogelijkheden vaak minder gegarandeerd kunnen worden.

Vanaf 14 mei is er op de site van de Protestantse Kerk ook een algemeen protocol en veel nieuwe handige tips (ook over avondmaal, dopen etc.) beschikbaar. Klik hier om een kijkje te nemen.