Reactie en informatie op kritiek van Christenen voor Israël

De Raad van Kerken in Nederland heeft op 11 mei 2020 namens de aangesloten kerken een brief gestuurd aan de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken waaronder onze minister Blok en de vaste kamercommissie Buitenlandse Zaken met een dringend beroep om protest aan te tekenen tegen annexatie door Israël van Palestijnse gebieden.

Bij de ondertekenaars wordt ook de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten vermeld.

Ten onrechte.
Omdat bij afhandeling van correspondentie de stellingname van de Raad van Kerken in de lijn bleek te liggen van eerdere verklaringen door de Raad, waarin ook de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten vertegenwoordigd is, leek medeondertekening bijna een formaliteit.
Overleg had binnen de Bond echter nog niet plaatsgevonden.

Inmiddels blijkt dat voor ondertekening het draagvlak ontbreekt.
Binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten bestaan grote nuanceverschillen met ruimte voor kritiek op de staat Israël.
Wel is er brede instemming dat vrede tussen Israël en Palestijnen alleen gediend is met wederzijdse bereidheid om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Om de schuld van de spanningen zo eenzijdig bij Israël te leggen als in dit document van de Wereldraad van Kerken en in navolging daarvan (met lichte nuancering) de Raad van Kerken in Nederland is onterecht.
Het snelgroeiend antisemitisme wereldwijd en ook in Nederland vraagt juist nu om grote waakzaamheid. En waar nodig protest.
Daarom wil de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten er niet aan meewerken dat Israël op deze wijze opnieuw in de beklaagdenbank wordt gezet.

VELP, 4 juni 2020

Comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Nederland
Werkgroep Dienst aan Israël van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Nederland