Erkenning verleend aan de heer Gooitzen Riemersma

Op 16 juni is de erkenning verleend aan dhr. Gooitzen Riemersma binnen de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten in Nederland als gemeentelijk werker pastoraat/ gemeenschapsopbouw.
Dhr. Gooitzen Riemersma is als gemeentelijk werker verbonden aan VEG Leeuwarden.