Publicatieplicht ANBI en corona maatregelen

Dames en heren, of zusters en broeders

De belastingdienst is bereid gebleken de datum van de publicatieplicht (1 juli) met maximaal 4 maanden op te schuiven, dus tot uiterlijk 1 november a.s. Dit uitstel hoeft niet aangevraagd te worden of gemeld bij de belastingdienst. Voorwaarde is wel dat, indien u hier gebruik van maakt, er een bestuursbesluit genomen dient te worden en dat op uw website te plaatsen.
In het CIO is dit besproken en wordt u het volgende geadviseerd:

  1. indien mogelijk plaats de nieuwe vastgestelde financiële gegevens en het verslag van de activiteiten voor 1 juli op uw website.
  2. Indien de cijfers en het verslag er wel zijn maar nog niet definitief zijn vastgesteld plaats dan de voorlopige gegevens en geef aan wanneer ze wel definitief zullen worden vastgesteld.
  3. Indien de cijfers en het verslag er nog niet zijn maak dan een planning en geef de redenen aan waarom de cijfers nog niet gepubliceerd kunnen worden en geef aan wanneer dit zal gebeuren zodat de nieuwe cijfers en het verslag uiterlijk 1 november op de site worden geplaatst.

De belastingdienst heeft vrijdag 19 juni heeft bekend gemaakt dat de uitstelregeling voor de loonaangifte automatisch verlengd wordt tot 1 augustus 2020. Dit geeft in ieder geval al wat meer ruimte voor de betreffende kerken.

Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/uitstel-publicatie-financiele-gegevens-anbis
Mochten er kerken zijn die belangstelling hebben voor ondersteuning bij de aanvraag van E-herkenning en gratis VOG aanvragen dan is het CIO bereid een Webinar te organiseren.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan het Bondsbureau of rechtstreeks met mevr. Hochstenbach van het CIO-secretariaat.

Recent zijn versoepelingen van de Corona regels bekend gemaakt die ook van belang zijn voor kerken. Het lijkt zinvol te kijken naar uw eigen protocollen en indien nodig deze aan te passen.

Over zingen komt nog een nader rapport, zodra dat bekend is zal u dit nader meegedeeld worden. Het CIO adviseert in ieder geval tot 1 augustus de gemeente niet te laten zingen in de (ere)diensten.

Wij beseffen dat het kort dag is om een en ander te realiseren maar wij willen u vragen het bovenstaande de verantwoordelijke mensen in uw gemeente hiervan op de hoogte te brengen om het zo spoedig mogelijk in orde te kunnen maken

Vriendelijk groetend namens het comité,

voorzitter H. Jager                          secretaris   G. Ytsma