Bericht van overlijden van broeder Stepan Nemesh

Op maandagmorgen 6 juli kregen we het volgende bericht uit de Oekraïne.

Gisteravond is onze lieve man en vader Stepan Nemesh naar zijn geliefde Vader gegaan, van wie hij met heel zijn hart hield en die hij zijn hele leven trouw heeft gediend. In diep verdriet zijn we getroost met de hoop om hem te ontmoeten aan de voeten van onze Heer en Heiland Heer Jezus Christus.

De woorden van de apostel Paulus zijn een grote bemoediging voor ons op dit moment:

“Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.” 2 Timoteüs 4: 7-8

Stepan is 78 jaar oud geworden.

Wij vragen om uw gebed voor zijn vrouw Maria, voor de kinderen en kleinkinderen en voor de gemeente(n) waarvoor hij zich tot het laatst zeer actief inzette.