Overhandigen boekje ‘Geborgen tranen’ aan scriba PKN en Alg. secretaris Raad van Kerken

Geborgen tranen – Op 10 september 2020 heeft voorzitter Harm M. Jager van de
Bijbelvereniging het boekje ‘Geborgen tranen’ overhandigd aan prof. dr. A. de
Reuver, scriba van generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland en aan
Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken . Dit boekje is sterk
gericht op mensen met verdriet. Het is samengesteld door Bijbelteksten te groeperen
rond de woorden 'hoop, troost en liefde'. De aanleiding om dit boekje samen te
stellen was de crisis door het coronavirus: veel mensen overleden, zonder dat
afscheid van hen kon worden genomen. De verwerking van het verdriet en het verder
leven met gemis zijn hierdoor nóg moeilijker en zwaarder dan gewoonlijk. Maar
verdriet is van alle tijden en plaatsen en treft alle lagen van de bevolking! Daarom zal
dit boekje hopelijk aan heel veel mensen, in alle tijden, hoop, troost en liefde geven.
Het wordt op aanvraag gratis ter beschikking gesteld aan verpleeg- en
zorginstellingen, opvanghuizen, gevangenissen, overnachtingslocaties, hospices en
inloophuizen. Ook personen die, hoe dan ook, te maken hebben met verdriet kunnen
een boekje aanvragen. De Bijbelvereniging (www.bijbelvereniging.nl) staat bekend
om het gratis verspreiden van Bijbels: meer dan 100.000 stuks per jaar in Nederland!
Naast (kinder)bijbels in vele tientallen talen, heeft de vereniging ook een
Psalmenboekje en enkele bemoedigingsboekjes in het assortiment. Aan die laatsten
is nu dus een exemplaar toegevoegd: ‘Geborgen tranen’. De illustraties zijn gemaakt door
Otto de Bruijne.