Informatie laatste 2 diensten VEG Veendam

VEG VEENDAM

We maken een moeilijke tijd door, waarin de zorgen om de verspreiding van het coronavirus nog lang niet voorbij zijn. Veel mensen worden zwaar getroffen door deze verschrikkelijke pandemie.
Het voelt vreemd om juist in een tijd als deze bezig te zijn met het sluiten van ons kerkgebouw.

Maar de sluiting duldt geen uitstel, er wacht een nieuwe eigenaar.
We vinden het belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen van de AE-kerk,
omdat dit gebouw voor velen van ons ‘meer is dan hout en steen’ en er veel herinneringen mee verbonden zijn.

Daarom willen we, voordat de sleuteloverdracht zal plaatsvinden, nog twee extra kerkdiensten houden, elk met een eigen karakter.

nog twee diensten

Op zondag 18 oktober is er een gedachtenisdienst, waarin diegenen uit ons midden die in de afgelopen periode gestorven zijn bij name worden genoemd. Daarnaast willen we ook stilstaan bij al die mensen ‘van voorbij’, die tijdens hun leven hun plaats hebben ingenomen in de kerkgebouwen van onze gemeente.
De dienst van 18 oktober begint om 9.30 uur en er is muzikale medewerking van Henriëtte van der Wal en Jos de Jonge.

De laatste dienst zal worden gehouden op 25 oktober en begint om 16.00 uur.
Het accent ligt dan op de vieringen die we in de AE-kerk hebben gehad en de liturgische voorwerpen die daarbij een rol hebben gespeeld. Adriaan Mollema is onze organist.

In beide diensten worden de liederen gezongen door een kleine zanggroep, omdat gemeentezang vanwege de verspreiding van het coronavirus te riskant is.
Corona heeft ook tot gevolg dat het aantal zitplaatsen in onze kerk beperkt is.
Helaas is er voor slechts 30 mensen plaats. Dat betekent dat we behalve de leden en vrienden geen mensen kunnen uitnodigen om de dienst fysiek bij te wonen.

streamen

Omdat we toch graag zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om deze bijzondere diensten mee te maken zal zowel de dienst op 18 oktober als die op 25 oktober via een livestream te volgen zijn.
Dat kan op het moment dat de diensten worden gehouden, maar u kunt ook op een later tijdstip kijken en luisteren.

Tot 1 december 2020 zullen de diensten op internet blijven staan.
Hieronder kunt u lezen hoe één en ander in zijn werk gaat.

Indien u de dienst op 18 oktober wilt volgen dient u op de onderstreepte regel (link) hieronder te klikken:

Indien u de dienst op 25 oktober wilt volgen dient u op de onderstreepte regel (link) hieronder te klikken:

Wanneer u op de link klikt krijgt u direct de livestream te zien. Wanneer de stream nog niet live is ziet u de afbeelding van de kerk.
Vanaf 10 minuten voor aanvang van de dienst zal het beeld van de kerkzaal worden getoond zodat u weet dat er een live verbinding met de kerk is.
Mocht het zo zijn dat u geen beeld/geluid krijgt kunt u de pagina vernieuwen door opnieuw op de link te klikken.

Voor alle duidelijkheid: Voor elke dienst is dus een aparte link in rood toegevoegd.

Afhankelijk van uw type computer kan het zijn dat u, wanneer u op de onderstreepte lijn (link) in het Word document klikt, tegelijkertijd de CTRL-toets ingedrukt moe

t houden.

We nodigen u van harte uit om de laatste twee diensten in onze AE-kerk digitaal mee te beleven.

Kent u familieleden of bekenden die mogelijk belangstelling hebben voor de digitale uitzendingen: geef het dan alstublieft aan hen door.

We hopen op waardevolle diensten, die ons, als gemeente en ieder persoonlijk, de moed geven om onze tocht door de wereld te vervolgen, in het vertrouwen dat God onze Reisgenoot wil zijn.