Opschorten Bondsvergadering van 7 november

Opschorten Bondsvergadering 7 november

Als comité keken we uit naar de ontmoetingen op de Bondsvergadering 7 nov a.s.

Maar gezien de huidige toestand menen wij dat we als Bond onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat betekent dat we opnieuw de geplande Bondsvergadering moeten opschorten. Wij hopen dat het in maart/april  mogelijk is om elkaar wel te ontmoeten.

Als comité ervaren wij deze tijd als zeer aangrijpend en ingrijpend. We stellen ons de vraag naar de geestelijke duiding van dit alles. Wat heeft God voor met de gemeenten, ja met deze hele wereld. Wat is de boodschap die God ons wil geven in deze tijd waarin aan de vanzelfsprekendheden van het samen kerk zijn wordt geschud, eerst binnen de gemeenten als nu ook van buitenaf. Misschien dachten we nog: We redden ons zelf nog wel. Maar als christen beseffen wij heel goed dat we het niet van onszelf moeten hebben. Natuurlijk moet elke gemeente en elk individu verantwoordelijk handelen, maar in dit alles mogen we er op vertrouwen dat God de enige is die ons kan en wil helpen. Dit doet mij denken aan het lied

Als comité keken we uit naar de ontmoetingen op de Bondsvergadering 7 nov a.s.
Maar gezien de huidige toestand menen wij dat we als Bond onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat betekent dat we opnieuw de geplande Bondsvergadering moeten opschorten. Wij hopen dat het in maart/april mogelijk is om elkaar wel te ontmoeten.

Als comité ervaren wij deze tijd als zeer aangrijpend en ingrijpend. We stellen ons de vraag naar de geestelijke duiding van dit alles. Wat heeft God voor met de gemeenten, ja met deze hele wereld. Wat is de boodschap die God ons wil geven in deze tijd waarin aan de vanzelfsprekendheden van het samen kerk zijn wordt geschud, eerst binnen de gemeenten als nu ook van buitenaf. Misschien dachten we nog: We redden ons zelf nog wel. Maar als christen beseffen wij heel goed dat we het niet van onszelf moeten hebben. Natuurlijk moet elke gemeente en elk individu verantwoordelijk handelen, maar in dit alles mogen we er op vertrouwen dat God de enige is die ons kan en wil helpen. Dit doet mij denken aan het lied

Wat God doet, dat is welgedaan;
Zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
Die hand geleidt mij veilig;
In nood is mij
Zijn trouw nabij;
Ja, Hij, de Heer der Heeren,
Blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan;
Zijn woord eist mijn vertrouwen.
Hij leidt mij op de rechte baan,
’k Mag daar zijn liefd’ aanschouwen;
Hij geeft mij kracht;
Zijn hulp, zijn macht
Redt mij uit smart en banden:
Mijn lot rust in zijn handen.

Dit lied overdenkend besef je dat het gaat om ZIJN gemeente. Hij laat niet los wat Zijn hand is begonnen dat geldt voor zijn gemeente maar ook voor een ieder persoonlijk als onderdeeltje van die grote gemeente. Daarom zien wij als comité de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Gods zegen is met u allen!