Waarover spraken zij …….

Waarover spraken zij….
Informatie uit de comité vergadering 16 september 2020

Opening
De vergadering wordt geopend door Harm met het lezen van Habakuk 3: 17-19.
De bijbel is soms een moeilijk te begrijpen boek, maar tegelijk is het ook een bemoedigend boek.
God redt ons en ontfermt zich over ons, ook over ons in de Bond!
We vragen in gebed om een zegen over de vergadering!

Najaarsvergadering
Zoals het er nu uitziet gaat de Najaarsvergadering fysiek door in VEG Bennekom. De uitnodigingen
met bijbehorende zijn inmiddels verstuurd.

Voortgang beleidsadviseur
Jonne en Leo zijn nu online in 7 groepjes bij de gemeenten aan het inventariseren werkwijze Bond.
Na deze ronde komen de rondes met predikanten, (n.e.) gw’ers en vervolgens de deelorganisaties.

Voortgang Gemeenteregiocoaches
Jonne en Janneke maken een nieuwe urenverdeling, Jonne gaat van 8 naar 12 uur en Janneke van 8
naar 4 uur.

Beroepsgroep
Jan Vos heeft 27 september jl. zijn intrededienst gehad in VEG Bennekom.
Durk Muurling is erkend als gemeentelijk werker en verbonden aan VEG Elburg.

2021 – Bond 140 jaar
Volgend najaar bestaat de Bond 140 jaar. Het comité wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en
nodigt 3 á 4 gemeenten uit om iets te organiseren. Welke VEG wil?

Deelorganisaties
De SZD heeft 3 oktober een online Inspiratie dag ‘Omzien naar elkaar! Arm. Wat doet de kerk?’
Volgend jaar oktober neemt Janneke afscheid in verband met haar pensionering.

Comité
Volgende vergadering van het Comité staat gepland DV wo 11 november 2020.