‘Wij lopen vooruit’

Ik ben een dankbaar mens

‘Ik ben een dankbaar mens’

Met deze woorden reageerde ds. Martin Nijkamp op de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Wij lopen vooruit’. Deze nieuwe uitgave van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten bevat een ruime selectie van de theologische bijdragen van Nijkamp gedurende de vele jaren dat hij in en buiten de Bond werkzaam was. Nu hij in december 2020 negentig jaar werd, leek die verjaardag het Seminariumbestuur een goed moment om met een boek aandacht te besteden aan zijn theologisch denken.

Actueel

‘Dankbaarheid brengt ons hier samen’, zo stelde ook Jeannet van de Kamp vast. Zij was kritische meelezer van de tekst en prees terecht de selectie, ordening en inleiding van samensteller dr. Leo Mietus. ‘In de keuze van de teksten leren we Nijkamp kennen als iemand die allereerst luistert, verhelderingsvragen stelt, en pas daarna komt met eigen gedachten.’ Zij vertelde hoe actueel de teksten zijn, ook al beslaan ze een tijdperk van tientallen jaren. ‘Als God zich openbaart vinden we Hem midden in de wereld, ook in de wereld van vandaag, met corona, met vluchtelingenkampen als in Moria. Maar ook op alle plaatsen waar kinderen zingen en waar gespeeld wordt.’ Martin Nijkamp ondervond ook weerstand bij het uitdragen van zijn theologische opvattingen, zo is te lezen. Zijn denkbeelden over bijvoorbeeld de rol van de vrouw in de gemeente of over homofilie, werden hem niet altijd in dank afgenomen. Klik hier voor de hele toespraak.

Eerste exemplaar

Bestuurslid van het Seminarium Han Oost reikte het eerste exemplaar van ‘Wij lopen vooruit’ uit. Zoals gezegd aan Martin Nijkamp, maar ook aan zoon Joop Nijkamp en aan schoonzoon Harry de Boer. De titel van het boek is gekozen uit een tekst van Huub Oosterhuis: wij lopen vooruit op wat nog niet is, wij spelen in op uw toekomst (…).Han Oost wees op het begrip grenzen dat een rol speelt in het boek. Grenzen betekenen niet dat je moet stoppen, maar dat er een lijn is waarna iets anders of iets nieuws begint. Wat ligt er achter die grens? Het is de moeite waard om dat te ontdekken. Hij wees ook, in navolging van Nijkamp, op de ontwikkeling van de gemeentetheologie in lijn met de Beginselen van de Bond: een gemeente staat op zichzelf maar kan de andere gemeenten tegelijkertijd niet missen. Klik hier voor de woorden van Han Oost bij het aanbieden van het boek en klik hier voor de video boekpresentatie in Bussum13-12-20.

Theoloog Nijkamp

Joop Nijkamp vertelde dat die ruimte die zijn vader als theoloog kenmerkt, ook thuis in het gezin werd geleefd en beleefd. ‘Als kinderen gingen wij op onze eigen manier met het geloof, en er was altijd ruimte voor gedachtenwisseling.’

Wij lopen vooruit

De presentatie werd afgewisseld met een korte film waarin ds. Nijkamp wordt geïnterviewd door ds. Dorette van Houten. Die beelden zijn een mooie aanvulling op het boek, dat – zoals Han Oost zei – : ‘… goed leesbaar is voor wie al heel lang in de Bond meeloopt, én voor wie er nog maar kort bij betrokken is.’

Het boek ‘Wij lopen vooruit’ is verkrijgbaar bij het Bondsbureau voor €25,00 (excl. verzendkosten)

Marike de Bliek, Ineke Cappon en Leo Mietus maakten er een lees- en bespreekwijze bij, zodat het boek ook gebruikt kan worden voor gespreksgroepen en gemeente-avonden. Deze ontvangt u gratis bij het boek.

De film ‘Wanneer je iets over God wilt zeggen’ met het interview met ds. Nijkamp staat op de website van de Bond. Klik hier voor de film met het interview.