Week van Gebed ‘Blijf in mijn liefde’

Blijf in mijn liefde

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, die het materiaal hebben samengesteld, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Een gebedsbijeenkomst bijwonen tijdens de Week van gebed voor eenheid

Tijdens de Week van gebed voor eenheid worden op veel plaatsen bijeenkomsten georganiseerd waar samen wordt gebeden voor eenheid, wijk en wereld. Wil je meedoen met een gebedsbijeenkomst? Kijk op de kaart waar en wanneer er in jouw omgeving een gebedsbijeenkomst wordt georganiseerd!

Bijeenkomsten bijwonen – Week van gebed voor eenheid