Collecte zending, diaconaat wereldwijd

I Johannes 3: 16-18
“Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.”

Begin februari vraagt de SZD met de collecte buitenlands diaconaat aandacht voor Oekraïne. Veel mensen zijn te arm om de meest basale gezondheidszorg te kunnen betalen. Ziektekostenverzekeringen kent men niet, en als er al een soort van verzekering bestaat, is die alleen voor de allerrijksten. Om toch iets van basisgezondheidszorg te kunnen bieden, hebben broeders en zusters van de Evangelische Christen Baptisten besloten om een Medisch Centrum op te zetten. Er werken verschillende artsen – ook van andere kerken en van buiten de kerk – naast hun betaalde baan of na hun pensioen. Zo kunnen de allerarmsten tegen een heel kleine vergoeding of gratis toch basisgezondheidszorg en medicijnen krijgen. Ook is er een tandarts in het Medisch Centrum aanwezig. 

Om dit werk door te laten gaan, om overal in de wereld Zijn liefde te laten zien en Zijn woord te laten horen, kan de SZD uw bijdrage niet missen en met uw bijdrage kunnen we uiteindelijk SAMEN ZENDING DOEN!

Klik hier om de folder met informatie te downloaden.