Studiedagen voor kerkleiders

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

De eerstvolgende studiedag zal online via Zoom plaatsvinden, op vrijdagochtend 5 februari 2021, met als thema:

Hoe leidt de kerk in een wereld die lijdt?

We zijn enthousiast om te kunnen delen dat ook Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zijn bijdrage zal leveren aan de online studiedag voor kerkleiders op 5 februari!

Samen met Jan Wolsheimer (MissieNederland) zal hij antwoord geven op de vraag: Moet de kerk zich bemoeien met landelijke politieke en maatschappelijke vraagstukken?

Tijdens deze studiedag denken we na over hoe de kerk haar maatschappelijke positie kan innemen; wereldwijd, landelijk én lokaal.

Voor meer informatie klik hier