COVID-ROUTEKAART VOOR KERKEN

Het CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, heeft nu ook een routekaart gemaakt voor de kerken,
daarbij heeft het CIO zeven aandachtspunten bij de routekaart.

De routekaart moet gezien worden als een handreiking op langere termijn.

Klik hier voor de Covid-route kaart

De 7 aandachtspunten bij de routekaart zijn:

 1. De routekaart kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft
  gepubliceerd – zoek op “routekaart coronamaatregelen versie 8 maart 2021 ” – en is
  onderverdeeld in fases van ernst van deze pandemie. Deze fases zijn: waakzaam, zorgelijk,
  ernstig, zeer ernstig (met verzwaring= lockdown).
 2. Welke fase van toepassing is te vinden het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor
  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/maatregelen
  Op dit moment geldt de fase “zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)” voor heel
  Nederland.

 3. De publicatie van deze routekaart brengt dus geen verandering in de actuele situatie en
  in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd, maar wijst daarin de weg.

 4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat meer mogelijk
  zal kunnen zijn: als tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten.

 5. De routekaart kerken omvat in totaal 3 pagina’s: de toelichting op de laatste pagina maakt
  integraal deel uit van de routekaart. Met nadruk is het advies om te beginnen met het lezen
  van deze toelichting en daarna de in kolommen ingedeelde pagina’s 1 en 2.

 6. De in de routekaart vervatte maatregelen dienen altijd te worden overwogen in het geheel
  van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of
  locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt.

 7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online
  beschikbaar te stellen. Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk.

Het CIO hoopt dat de publicatie van deze routekaart behulpzaam kan zijn bij de voortgang van het kerkelijk leven op een veilige en verantwoorde wijze. Het CIO ziet uit met ons naar het moment waarop een afschaling van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 mogelijk zal zijn.
Wanneer de huidige situatie (zeer ernstig met verzwaring= lockdown) geldig blijft voor de komende Paasdagen verwijst het CIO naar het dringende advies dat zij uitbracht voor de Kerstdagen. Dit advies is terug te vinden op www.cioweb.nl: bericht en brief d.d. 15 december 2020.