Paastijd 2021 I Collecte voor Zending in Nederland

Pasen is HET christelijke feest van het jaar!

Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Vanouds werden in de Paasnacht mensen gedoopt, want de doop is het teken dat je een nieuw leven begint. Een nieuw begin in het licht van Gods liefde!

Dat is makkelijk gezegd in deze tijd, waarin we het gevoel hebben dat alles op slot zit, doodloopt en waarin we soms nauwelijks durven hopen op een nieuw begin.
Hoe laten we daar iets van zien in ons leven, als gemeente, als christen? We komen maar heel beperkt bij elkaar. We vragen ons af hoe het straks moet als de beperkingen minder worden of – hopen we – worden opgeheven. Hoe gaan we verder, zijn we nog met genoeg mensen, welke vorm kiezen we dan om te getuigen van dat nieuwe begin?

Verder lezen klik hier

COLLECTE

De opbrengst van de paascollecte wordt gebruikt voor (het ondersteunen van) getuigen in eigen land.

SAMEN ZENDING DOEN

Uw bijdrage kunt u geven door
– geld in de collecte voor de SZD te doen
– uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van uw plaatselijke SZD o.v.v. SZD – Paastijd 2021
– uw bijdrage over te maken naar de SZD-rekening NL89INGB0000513876 o.v.v. Paastijd 2021 en de VEG waar u lid bent