Pinkstertijd 2021 I Collecte voor de Zending

Zending doen in allerlei vormen en maten. Corona zorgt ervoor dat we in het klein moeten denken. Maar zoals dit gedicht prachtig verwoord heeft een enkeling heel veel te schenken.
Laten wij in deze tijden van eenzaamheid, verlies en verdriet een naaste zijn voor onze buren. Kijk om je heen, ontmoet de ander en luister naar de woorden die worden gesproken en zie hoe jij met een klein gebaar een verschil voor hem/haar kunt maken.
Wie zijn jouw buren?

Download hier de Pinksterfolder

U kunt bijdragen aan het werk van ‘onze’ werkers via de SZD door:

  • geld te geven tijdens de Pinkstercollecte 2021 voor de SZD
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. SZD Pinkstercollecte 2021
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de SZD rekeningnr. NL89 INGB 0000 5138 76 o.v.v. Pinkstercollecte 2020 en de VEG waar u lid bent