Leersessie Zelfzorg en Veerkracht

Hoe zorg je voor jezelf in tijden van corona en hoe blijf je veerkrachtig zowel als individu als gemeente in zijn geheel?
Vanmorgen (20-05-21) spraken we erover tijdens de online leersessie: zelfzorg en veerkracht, onder leiding van Theo Hettema. De interactieve leersessie was voorbereid door het aandachtsveld Toerusting en Vorming en in samenwerking met de predikantenvergadering georganiseerd voor de beroepsgroep binnen de Bond. Vanwege corona heeft de predikantenvergadering al 2 x geen doorgang kunnen vinden. Terwijl er wel behoefte en verlangen is om elkaar te zien en te spreken.

Dat gebeurde vanmorgen dan ook uitgebreid! Wel 12 predikanten/gemeentelijkwerkers melde zich aan voor de leersessie. We deelde met elkaar hoe we op de veranderingen die door corona teweeg gebracht zijn reageerde, welke lessen we eruit gehaald hebben en ook wat we van God in deze periode hebben mogen ontvangen.
Een inspirerende ochtend, die naar meer deed smaken… Wordt vervolgd!