Meer over ‘De vijf vingers’

Afgelopen zaterdag 29 mei spraken we in een leersessie met elkaar door over ‘de vijf vingers’ en hoe we haar gestalte geven binnen onze eigen gemeenten. In deze blog een korte samenvatting over waar ‘de vijf vingers’ vandaan komen en waar ze voor staan.

Hoe zijn de vijf vingers ontstaan?
In 1881 verenigden vijf gemeenten zich in de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten. In dat wat we kennen als ‘de beginselen’ werd de eigenheid en het verlangen van de Bond verwoord. De vijf vingers vat de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeenten samen.

Waar staan de vijf vingers voor?
Tijdens de leersessie over de vijf vingers gebruikten we de volgende aanduiding en omschrijving van de vijf vingers:

 • #1 Vrij & verbonden!
  ‘We leren van elkaar, we doen dingen samen: zaken als zending en diaconaat, de kerkelijke opleiding, toerusting en de zorg voor voorgangers. Want we zijn wel op onszelf, maar we doen het niet in ons eentje.’
 • #2 Gemeente van gelovigen
  ‘De gemeente is bedoeld als een gemeenschap die bemoedigt en ondersteunt [in persoonlijke geloofskeuze en geloofsverantwoordelijkheid]. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo dragen we bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.’
 • #3 Zendingsgemeente!
  ‘Zending is geen taak van de gemeente, het is haar wezen.’
 • #4 Actueel geloven!
  ‘God leidt ons door de Geest telkens opnieuw tot nieuwe vormen van belijden. De Bijbel daagt ons uit om iedere dag opnieuw te bedenken wat ons geloof betekent.’
 • #5 Samen kerk!
  ‘Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig. De wereld is te groot om de grote opdracht van Jezus alleen uit te voeren.’

En nu?
Als aandachtsveld Identiteit zijn we bezig om deze kenmerken weer naar de voorgrond te brengen. Omdat wij geloven dat zij een belangrijke en bruikbare richtingwijzer is en een bodem waarop verbinding en ontmoeting plaats kan vinden. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een heidag voor kerkenraden om zich te bezinnen op de identiteit van de plaatselijke gemeente. Binnenkort hier meer over!
Voor vragen mail naar: gemeenteregiocoach@bondveg.nl