Verbintenis en intrede ds. Peter Broere in VEG Goes

Zondag 9 januari 2022 was de verbintenis- en intrededienst van ds. Peter Broere.

VEG Goes is erg blij en dankbaar dat zij de dienst van ds. Peter Broere konden houden, waarin ds. Peter Broere de verbintenis aanging met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en hij intrede deed in de Vrije Evangelische Gemeente Goes. Consulent ds. Theo Hettema verzorgde de verbintenis en ds. Peter Broere deed vervolgens intrede in de gemeente door voor te gaan in de dienst, waarin hij een preek hield over de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde van Christus (Efez. 3:18).

Vanwege de coronamaatregelen konden enkel de genodigden van ds. Peter Broere, de kerkenraad en de beroepingscommissie aanwezig zijn bij deze dienst. De overige gemeenteleden konden de dienst thuis via internet volgen.
Voor wie de dienst gemist heeft: u kunt nog kijken via kerkdienstgemist

VEG Goes kijkt terug op een mooie en gezegende dienst!