Collectie VEGn naar Amsterdam

Vanaf 11 maart gaat historicus dr. Maarten J. Aalders een collectie inventariseren met materiaal uit de geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten. Hij zal regelmatig werken in de kamer van het Seminarium in Amsterdam, die vlak achter de bibliotheek ligt.

De collectie is afkomstig van drs. Jan H. Karelse te Apeldoorn. Zijn grote internationale Réveilcollectie heeft hij inmiddels geschonken aan de ETF te Leuven. Het vrije evangelische materiaal wil hij graag laten onderbrengen in Nederland. Het bestuur van het Seminarium is daarover in gesprek met de UB van de PThU en net ADC te Kampen. Er is het Seminarium veel aangelegen dat het materiaal bewaard blijft voor de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en ten goede kan komen aan kerkhistorisch onderzoek en onderwijs in Nederland.