VEG Nieuwvliet 150 jaar!

Op Hemelvaartsdag 2022, een prachtige stralende dag. Door het weer buiten, maar ook door de dankdienst, de feestdag en de ontmoetingen.

‘S morgens werd er in een volle kerk een uitgebreide viering en dankdienst gehouden. Er werd volop gezongen begeleid door orgel en Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Cadzand. Deze muziekvereniging is ruim 125 terug ook opgericht door de stichter van de Vrije Evangelische Gemeenten in Zeeuws Vlaanderen: Wouter de Smidt.

Het werd een dienst met veel afwisseling, waaraan naast de voorganger Pascal Lauwaert ook meededen: ds. Henk Gols, ds. Guido Sinke, dr. Leo Mietus, ds. Gerard van de Wetering, zij allen zijn eerder predikant geweest in de gemeente.

Wouter de Smidt
Dr. Leo Mietus hield een boeiende  inleiding over Wouter de Smidt (1838-1920) Deze mens  speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente in West-Zeeuws-Vlaanderen (VEG). Hij wordt als oprichter van de gemeente in de regio gezien. Deze evangelist, prediker en voorganger was een bijzondere man. Dr. Leo Mietus typeerde hem met twee kernwoorden: evangelie en gezelligheid. Dat laatste was ook heel belangrijk, gelet op de vele vereniging die Wouter de Smidt  heeft opgericht.

In de prediking van de voorganger Pascal stond centraal: ‘Tussen koren en vuurtoren’, een zichtbaar licht zijn, ook naar de toekomst.

Namens Bond van Vrije Evangelische Gemeenten werd de gemeente ook toegesproken, gefeliciteerd en bedankt voor haar trouw  en  de grote gastvrijheid al die jaren , juist ook naar de vele vakantiegangers die graag in het landje van Cadzand komen. Namens al onze gemeenten werd ook een cadeau overhandigd: twee olijfbomen in aardewerken schaal.

Jubileumboek
Na afloop van de dienst werd  in de kerk, aan de burgermeester van Sluis het eerste exemplaar van het jubileumboek aangeboden. Leden van VEG Nieuwvliet stelden het jubileumboek samen en zorgden voor een heel interessant naslagwerk, dat niet alleen voor leden van de  eigen VEG informatief is, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de de vier Vrije Evangelische Gemeente in Zeeuw-Vlaanderen (Cadzand, Retranchement, Nieuwvliet en Breskens). Voor geïnteresseerden: er is vast nog wel een exemplaar aan te vragen bij VEG Nieuwvliet c.a.

Workshops en zangdienst.
Er stonden buiten tenten opgesteld en velen bleven dan ook op het kerkplein voor ontmoeting, spelletjes en de aangeboden lunch. Juist door het mooie weer,  werd dit voor een ieder, ook de vele gasten ( o.a. ook familieleden van predikanten uit een verder verleden) mooie uren.
Er werden ook een tweetal workshops gehouden over:

  • De geschiedenis van de VEG in Zeeuws Vlaanderen door dr. Leo Mietus
  • Kerkzijn in roerige tijden, door ds. Gerard van de Wetering.

Een zang uur met vele vertrouwde liederen sloot deze zeer geslaagde jubileum dag af.

We sluiten dit verslag af met een zegenwens voor de toekomst van de VEG Nieuwvliet c.a. en dank aan zovelen die dit alles uitstekend hadden organiseert.

  • Ds. Sjoerd van der Velde