Vier mee! Israël zondag 2022

In de maand oktober is er één zondag door de kerken apart gezet om stil te staan bij wat ons verbindt met het volk Israël. Deze zondag is ingesteld na de WOII om antisemitisme te voorkomen. We zijn ons bewust geworden hoe groot de liefde van God is voor Zijn volk en dat wij door Jezus Christus onlosmakelijk met hen verbonden zijn. Juist de maand oktober waarin de joden de grote feesten, als Loofhuttenfeest en Jom Kipoer vieren is hiervoor geschikt. We staan stil bij wat we met het volk Israël delen: Het geloof in de God van Abraham, Isaäk en Jakob, het Oude Testament en het uitzien en de verwachting van Gods Koninkrijk. Ook willen we voor Israël bidden.  

Vier je het met ons mee op 2 oktober 2022? 
Inspiratie voor de invulling van deze diensten is te vinden bij: 

Protestantse Kerk 
De PKN geeft invulling aan de Israël zondag door aan te sluiten bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Centraal staan de Bijbelgedeelten Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24.
https://protestantsekerk.nl/idee/preekschetsen-israelzondag/ 

Christenen voor Israël: 
Sluit aan bij hetzelfde thema ‘Aan tafel!’ in een preekschets naar aanleiding van Handelingen 9:8-21 door ds. Gerard J. Krol
https://www.christenenvoorisrael.nl/israelzondag 

Kerk en Israël 
De website van de Christelijke Gereformeerde Kerken biedt niet speciaal materiaal aan voor Israëlzondag 2022 maar is zeker de moeite van het bezoeken waard:
https://www.kerkenisrael.nl/ 

Meer weten? Bekijk dan hier onze flyer!