Bevestigingsdienst en inzegening van Pascal Lauwaert

Op zondag 18 september vond de feestelijke bevestigingsdienst plaats waarin Pascal werd ingezegend als predikant. Ds. S. van der Velde leidde het 1e deel van de dienst waarin Pascal werd bevestigd en ingezegend. Aan de handoplegging deden naast ds. van der Velde mee: Harm Jager, voorzitter Bond VEG – Ans Schol, voorzitter Kerkenraad – Robert Goemaere, voormalig voorganger Hervormde Gemeente Nieuwvliet.

Hij kreeg o.a. de Bijbelteksten mee: ‘Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt’, Jes.52:7 en ‘Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is’, Jer.17:7.

Daarna was het de beurt aan Pascal voor zijn intrededienst. Het thema van de overdenking was ‘sta op en schitter’ naar Jesaja 60: 1-3.
De uitdrukking ‘sta op en schitter’ heeft een hoog podiumgehalte. Maar dat is allerminst wat Jesaja bedoelt. Het risico met het behalen van een titel is dat je ernaar gaat gedragen, dat je wil schitteren.

Predikant zijn is het tegenovergestelde: je staat ten dienste van God en van mensen. Het werkwoord ‘dienen’ staat centraal. Om dat goed te doen heb je licht nodig, Zijn licht. En dat is waar Jesaja op doelt: ‘het licht van de Heer schijnt over jou’. Deze woorden van Jesaja klinken beloftevol: Licht is van levensbelang, het brengt ons in Gods nabijheid.

‘Ik ben het licht voor de wereld, wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’, zegt Jezus (Joh.8:12). Christus is het Licht, onze hoop! Jezus volgen is in Zijn licht staan en gaan. Dat vergt een ommekeer, een koerswijziging. Jezus volgen is samen te vatten met één werkwoord: liefhebben. Dat heeft weliswaar vele kleuren, een ervan is met mildheid kijken naar je medemens. Pascal besloot zijn overdenking met een oproep: zusters en broeders van VEG Nieuwvliet, sta op en schitter!

Als slotlied zongen we uit het Nieuwe Liedboek:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen,
Ga met God en Hij zal met je zijn.