Bevestigingsdienst en inzegening van Tim Schakel

Op zondag 2 oktober vond in een volle kerk de feestelijke bevestigingsdienst plaats waarin Tim Schakel werd ingezegend als predikant van de Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke. Dominee Westerneng, 5 jaar consulent van de VEG Yerseke, leidde de bevestigingsdienst, met de prediking uit de bijbel n.a.v. 2 Korintiërs 5 vers 14-21 samen met de woorden uit Psalm119 vers 89 en 90 ‘O HEERE, Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan’. Lees hier meer…