IFFEC GRIEKENLAND

Worldwide Conference & General Assembly IFFEC, Marathon, Griekenland, 12-17 september 2022
Namens het Seminarium namen ds. Ed van den Berg – Strijker en ds. Jikky de Jong – Buursma in september jl. deel aan de conferentie van de IFFEC, die dit jaar gehouden werd in Marathon, Griekenland. Uit het verslag dat ze hiervoor schreven, delen ze graag met de gemeenten, om te onderstrepen dat we als Bond van VEG deel zijn van een groter (internationaal) geheel.

Lange wachtrijen op Schiphol voor de security, een vertraagde vlucht, na aankomst in Athene bleek het busje naar Marathon net vertrokken te zijn, waardoor we nog 2 uren moesten wachten. We hebben daardoor de opening van de conferentie gemist en kwamen net voor het diner aan in ons hotel waar ook de conferentie werd gehouden.

Vanaf dinsdagochtend konden we volop aan de conferentie meedoen.
Het thema was Unifying and reconciling in a fractured world (eenwording en verzoening in een gebroken wereld).
De worship en bijbelstudie in de vroege ochtend, met aansluitend een break-out-groep die gedurende de hele week uit dezelfde personen bestond, waren gericht op dit thema.

De bijbelstudies behandelden gedeelten uit de Korinthe-brieven. Niet verwonderlijk dus dat we donderdag oud-Korinthe hebben bezocht…. Bijzonder boeiend om op die manier in de voetstappen van Paulus te treden.

Het thema werd verder besproken en uitgewerkt in verschillende deelthema’s:
Dinsdag: a) Fractures in the church and evangelicalism – b) Around a threatened creation
Woensdag: In an ethnocentric world: Racism, immigration and refugees
Vrijdag: A church fractured by views on sexuality, marriage and gender identity

Deze thema’s werden besproken vanuit verschillende contexten. Het was goed om mensen uit verschillende landen en continenten hierover te horen en te zien waar de kerken wereldwijd mee worstelen, maar ook te merken en te ervaren wat ons verbindt: ons geloof in Jezus Christus en de hoop en verwachting op de voltooiing en heel wording van de schepping.

We vinden het passend om te vermelden, dat er n.a.v. het thema op dinsdagochtend in de loop van de week een diepgaand, helend en ontroerend gesprek heeft plaatsgevonden tussen Ed en een vertegenwoordiging van Trinity/Free Church of the USA, Kevin Kompelien en Joshua/Europa.

 

Klik hier om het hele verslag te lezen van de conferentie IFFEC Griekenland

Op de laatste dag heeft Ed een verklaring afgelegd (klik hier om de verklaring te lezen), waarin hij officieel de sluiting van ons Seminarium heeft aangekondigd.