5 stappen voor een mooie gezamenlijke start (zondag)

De zomer ligt voor de deur. Heerlijk! Maar daarna? Hoe ga je komend seizoen in? Waar wil je als gemeente in groeien? Doorloop onderstaande stappen en ontdek het met elkaar! Ook een leuke werkvorm voor tijdens de startzondag!

Benodigdheden:

  1. Waarderend terugkijken;

Theo Hettema zei laatst tegen mij: ‘Als je viert wat je hebt wordt het altijd meer!’ Zo mogen we ook terugkijken op het afgelopen jaar en vieren wat we met elkaar hebben mogen oogsten. Waar kijk je met dankbaarheid op terug? Welke gebeurtenissen of ervaring zijn voor jou waardevol geweest? Het is goed om dat met elkaar uit te wisselen en te bespreken binnen de gemeente en/of kerkenraad. Gebruik de opbrengst om dat bijv. met de startzondag te vieren of om juist in die waardevolle momenten komend seizoen wat meer in te investeren.

  1. Verlangend vooruit;

Vanuit de waardering mogen we de toekomst betreden. Wat is ons verlangen voor komend seizoen? Waar willen we als gemeenschap in groeien? Op welke wijze mogen we Hem dienen? Dit kun je in kaart brengen door posters op te hangen met verschillende categorieën, of door gemeenteleden per categorie in te delen (zie download):
Buurt, jongeren & kinderen, geloof, gemeenschap etc…
Nodig gemeenteleden uit om naast hun verlangen ook concreet te worden in hoe dat er dan eventueel uit kan zien.
Bijv. Buurt
Verlangen: dat we meer contact hebben met onze buren
Concreet: door bijv. buurtmaaltijden te organiseren waarbij er ontmoeting plaatsvindt tussen gemeenteleden en onze buren.

  1. Benoem wat je nodig hebt;

Bespreek met elkaar wat je voor komend seizoen nodig hebt. Niet alleen op het gebied van financiën maar ook op het gebied van draagkracht, toerusting ect…Maak het inzichtelijk en breng het in beeld. Zo geef je anderen een kans om betrokken te zijn en mede verantwoordelijkheid te dragen voor het gemeenteleven.

  1. Je bent niet alleen;

‘Mooi die verlangens, maar dat is voor onze gemeenschap echt niet haalbaar!’ Zo’n reactie of gedachten kun je wellicht verwachten. Het is goed om te beseffen dat je als gemeente niet alleen bent, maar verbonden bent aan een groter geheel; namelijk de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Loop je tegen dingen aan of heb je ondersteuning nodig? Klop bij ons aan en dan verkennen we samen de mogelijkheden.

  1. Gebed om zegen

Sluit de dag af om te danken voor dat wat er is geweest en een zegen te vragen voor de weg die voor je ligt. Een mooi lied, dat tegelijkertijd ook een gebed is, is een lied van Christiaan Verwoerd – Ik kan niet zonder u (Ik kan niet zonder U – Christian Verwoerd – YouTube) of sluit af met het gebed van Benedictus:

Geef ons wijsheid om u te ontdekken
Verstand om u te begrijpen
Volharding om u te zoeken
geduld om op u te wachten
Ogen om op u gericht te zijn
Geef ons een hart dat zich aandachtig op u richt en een leven dat u verkondigt
Door de kracht van de Geest van Jezus Christus onze Heer

We wensen je een hele mooie start van het nieuwe seizoen toe!

Fransciska en Jonne