Zangersdag, 14 mei a.s. te Hilversum gaat niet door

In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de organisatie van de Zangersdag besloten, dat de 67e Zangersdag die zou worden gehouden op donderdag 14 mei 2020 in de Kerk van de VEG Hilversum niet doorgaat. De organisatie heeft de Zangersdag naar 2021 verzet, tegen die tijd zult u geïnformeerd worden over een nieuwe … Lees meer

PAASTIJD 2020 / ZENDING IN NEDERLAND

Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het jaar! Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood en hiermee de dood heeft overwonnen, zodat wij niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. Vanaf nu is alles anders, iedereen kan het zien: Gods liefde is groter dan alles en iedereen. En als we … Lees meer

LEVEN door GEVEN – over donorregistratie gaat nu niet door!

De aangekondigde bijeenkomst over donorregistratie op dinsdag 7 april 2020 in het kerkgebouw van VEG Wormerveer wordt gezien de ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus uitgesteld naar een later tijdstip. Zodra de nieuwe datum bekend is, zal deze weer via dit medium bekend gemaakt worden.

CORONA EN DE KERK (update 16 maart)

Na een telefonische rondgang van het comité is gebleken, dat vrijwel alle bondsgemeenten tijdelijk de deuren gesloten hebben. Iedereen volgt het nieuws en houdt zich aan richtlijnen van het RIVM. Het gemeenteleven is in het hart geraakt en alhoewel dit een ieder aan het hart gaat, blijkt men er zeer positief mee om te gaan. … Lees meer

CORONA EN DE KERK (advies)

Als comité geven wij u het advies om verantwoord om te gaan met bijeenkomsten van de gemeenten. Het advies sluit aan bij het landelijk gegeven advies, dat inhoudt: Laat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet doorgaan; Bij lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn) zoveel mogelijk sociale contacten mijden. Denk na over alternatieven: meerdere diensten, … Lees meer

Preekconsent verleend aan Gert van den Berg

Per 1 april 2020 is aan Gert van den Berg, lid van de VEG Nunspeet, een preekconsent verleend. In het dagelijks leven is hij wethouder en locoburgemeester in Nunspeet. Hij heeft zich middels de opleiding Theologie van de CHE bekwaamd en een associate degree behaald. In de aanvraag voor het consent geeft hij aan het … Lees meer

Opvang 500 vluchtelingenkinderen in Nederland

De Raad van Kerken sluit zich aan bij de oproepen aan de Nederlandse regering om 500 vluchtelingen kinderen in ons land een veilige plek te geven.   Hieronder de verklaring van de Raad van 11 maart 2020: “Het vluchtelingendrama aan de grens van de Europese Unie is opnieuw voorpaginanieuws. De beelden van ontredderde mensen op … Lees meer

Waarover spraken zij op 28 januari 2020?

Als opening is er een overdenking naar aanleiding van Mattheus 4 vers 12 t/m 23, dat handelt over het begin van Jezus’ verkondiging en in gebed wordt de zegen gevraagd voor de vergadering en bondsgemeenten, opdat het Woord door gaat.. Comité en Seminarium Aanleiding voor het gesprek is de geuite zorg dat fundamentele meningen niet of onvoldoende … Lees meer

Macht dat komt bij ons niet voor!

‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!’ Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in … Lees meer

CORONA EN DE KERK (handreiking)

Ook vanuit de kerkelijke wereld zijn er zorgen en vragen over Corona. Zoals bij het thema “veiligheid” heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) ook op dit onderwerp contact met de autoriteiten. Op de website van het CIO is er een handreiking in de vorm van een factsheet gepubliceerd. Klik hier voor de informatie en tips … Lees meer